Personbil

Utvendig vask

Innvendig vask

Ut- og innvendig vask

Polering og lakkrens

Innvendig rens

Salgsklarering

EKSTRA TJENESTER

Motorvask

Dekkvask

Voks

Avfetting

Støvsuging

200

200

100

100

100

 279

 279

 449

1999

2700

3000

SUV/Jeep

 299

 299

 499

2300

3000

3000

Varebil

 299

 299

 549

2800

3200

3000

SUPERVASK

Inkluderer: Avfetting, utvendig og innvendig vask, vask av dører og karmer, støvsuging, felgrens, gummifornyelse - matter, lister, voks

Personbil          SUV/Jeep           Varebil 

     849                    969                     1149                 

For polering og rens bestill time 

Tlf. 406 23 409 / 911 00 938